مسافرت از راه هاي آبي

كشتي هاي تفريحي

همان گونه كه پيش از اين گفتيم، هواپيما موجب ركود بازار كشتي شد. امروزه كشتي هاي تفريحي مهم ترين شكل مسافرت آبي به حساب مي آيند. كشتي هاي تفريحي با ساير وسايل حمل و نقل كه پيش از اين مورد بحث قرار داديم متفاوت اند، زيرا هدف آنها تنها ارائه وسيله اي براي حمل و نقل نيست، بلكه خود به خود به عنوان مقصدي براي مسافر به حساب مي آيندو با وجود اينكه كشتي هاي تفريحي در بندرهاي مختلف لنگر مي اندازند و مسافران مي توانند بر اي تفريح، بازديد و خريد و يا هر كار ديگري به ساحل بروند ولي هدف اصلي از مسافرت، اقامت در اين نوع كشتي هاست و مسافر مي كوشد از انواع تسهيلاتي كه در اين گونه كشتي ها وجود دارد استفاده كند. در يكي كشتي تفريحي امروزي، اين گونه تسهيلات و وسايل آرامش بسيار زياد است. امكان دارد كه يك كشتي تفريحي داراي وسايل زير باشد: سالن تمرين ژيمناستيك، استخر شنا، اتاقك هاي ويدئويي، فروشگاه، سالن هاي غذاخوري و ساير وسايل تفريحي و سرگرمي. براي مثال، مسافري كه بر كشتي تفريحي «گوئين اليزابت دو» سوار شود يعني كشتي اي كه سيزده طبقه دارد و 290324 متر است مي تواند از تسهيلات زير استفاده كند: 5 سالن غذاخوري (كه سه تاي آنها ظرفيت 500 نفر را دارد)، يك سالن ورزش، سالن برگزاري گردهمايي ها، سه استخر شنا، يك زمين بسكتبال، يك كتابخانه، يك مركز كامپيوتر و يك فروشگاه بزرگ. در بيشتر كشتي هاي تفريحي مسئله كميت و كيفيت غذا از اهميت زيادي برخوردار است. كشتي هاي تفريحي امروزي به گونه اي ساخته شده اند كه مسافر در آنها احساس راحتي بيشتري مي كند، به گونه اي كه به هنگام طوفاني شدن دريا او شاهد تكان هاي شديد نخواهد بود. برخي از كشتي هاي تفريحي داراي گاراژهاي بزرگ هستند كه مي توانند چند صد خودرو و وسيلة نقليه را در خود جاي دهند.

بيشتر سازمان هايي كه خدمات دريايي به مسافران ارائه مي دهند، بليت هوادريا مي فروشند. مسافر با اين بليط مي تواند از هواپيما و حمل و نقل زميني به مقصد و برگشت، از كشتي تا بندر مقصد استفاده كند (بليط براي رفت و برگشت است).

بدين گونه فرد مي تواند براي گذراندن روزهاي تعطيل يك بليط كامل دو سره بخرد و هيچ نگران تنظيم برنامه براي رسيدن به كشتي و هواپيما نباشد. به طور متوسط مسافرت با اين نوع كشتي هاي تفريحي 6 روز به طول مي انجامد.

بازار كشتي ها تفريحي رو به گسترش است و پيوسته اهميت بيشتري پيدا مي كند. بازار اين نوع كشتي هاي تفريحي در آمريكاي شمالي رو به گسترش است و بين سال هاي 1989 تا 1994 تعداد مسافران با نرخي برابر 7% در سال افزايش يافت و در جمع به 6/4 ميليون نفر رسيد. در طي همين دوره ظرفيت كشتي هاي تفريحي به ميزان 8/7 درصد حدر سال افزايش يافته است. در سال 1995 بيشتر كشتي هاي تفريحي به مقصد درياي كارائيب (كه جزاير باهاما ار هم شامل مي شد) رفت و آمد مي كردند، كه اين مسير دريايي حدود 50% از بازار اين نوع مسافرت ها را به خود تخصيص داد.

ساير مقصدهاي پر رفت و آمد عبارت بودند از درياي مديترانه، 2/9 درصد، آلاسكا 8/7 درصد و ريورا در مكزيك 3/5 درصد. انتظار مي رود كه حوزة اقيانوس آرام در آسيا شاهد رشد صنعت جهانگردي و كشتي هاي تفريحي باشد كه در اين حوزه بندر سنگاپور بندر اصلي به حساب مي آيد.

ساير مسافرت هاي آبي

ساير شكل هاي مسافرت آبي همانند كشتي هاي تفريحي، كاري بيش از حمل و نقل مسافر انجام مي دهند. براي مثال، برروي رودخانه هايي كه داراي منظر طبيعي و زيبا هستند، جهانگردان با استافده از قايق هاي كرايه اي به سير و سفر و تفريح مي روند. اين قايق ها براي جهانگردان چنين امكاني را به وجود مي آورند كه بين دو نقطه خشكي مسافرت كنند و برروي آب به تفريح و سرگرمي بپردازند. به ويژه قايق هايي كه برروي آب و خشكي حركت مي كنند (هوركرافت) مي توانند نسبت به ساير قايق هاي آبي سريعتر افراد را به مقصد برسانند و از جذابت بيشتري برخوردارند.